Partij voor de Kinderbelangen

#Allekinderentellenmee

Jeugdzorg

Wat de Partij voor de Kinderbelangen wil is onmiddellijke herstructurering van de Jeugdzorg! Waarom en hoe we dat voor ons zien gaan we u nu uitleggen...

Laten we voorop stellen dat de Partij voor de Kinderbelangen een goed werkend en deugdelijk Jeugdzorg systeem prefereert. Wij zijn absoluut niet tegen goede kwalitatieve Jeugdzorg! Ondanks het huidige, in onze ogen niet werkende, systeem worden er nog dagelijks kinderen mishandeld en sexueel misbruikt en bestaan er nog pedo-netwerken. Echter de Jeugdzorg in de huidige vorm is teveel op geld gericht en biedt geen oplossingen maar houdt een verdienmodel in stand daar waar de rechten en belangen van de kinderen bovenaan zouden moeten staan, staat met stip op nummer 1 in de Jeugdzorg: GELD!


De Jeugdzorg was en is  (sinds ze onder de Gemeente vallen helemaal niet meer) een onafhankelijke partij waar je terecht kunt met je kind(eren) bij opvoedproblemen, gedragsproblematiek en/of zorgen over de ontwikkeling van uw kind.

Door de Jeugdzorg voor het grootste gedeelte onder te brengen bij de Gemeente zijn er een aantal zaken waar u zich als ouder ernstige zorgen over moet maken waaronder privacyschending. Medewerkers van Ieder Kind Veilig, William Schrikker Groep en anderen kunnen in de Gemeentesystemen om te kijken naar uw inkomen, achterstanden, schulden enz. Allemaal niet van toegevoegde waarde als u met uw hulpvraag komt maar het wordt wel direct allemaal betrokken in de dossieropbouw van uw kind(eren). 

Nog zorgelijker is het opleidingsniveau van de meeste medewerkers, hun kennis, hun ervaring en de macht die ze als medewerker van IKV, WSG en AMK hebben om beslissingen over uw kind te nemen. Het kan maar zo zijn dat u met een hulpvraag komt, er een advies gegeven wordt waar u het niet mee eens bent en er vervolgens "dwingende" maatregelen worden genomen. Dan wordt het pas echt serieus en wordt uw hulpvraag een jarenlange strijd om uw kind(eren) waarmee alles wordt ingezet om maar aan te tonen dat u een slechte ouder bent. Van eigen opleiding tot scheiding tot mishandeling tot bedenk het......In het allerergste geval komt er een UHP (uit huis plaatsing) en raakt u de volledige zeggenschap over uw kind kwijt. In het minder erge geval komt er een OTS (onder toezicht stelling) en mag uw kind thuis blijven wonen (de dreiging UHP blijft echter) maar krijgt u een voogd toegewezen die alle belangrijke beslissingen over uw kind neemt! Er wordt gepretendeerd dat ze dat samen met u doen maar uiteindelijk beslist de voogd.


En dan komen we nu tot de kern van het verhaal. De volledige Jeugdzorg valt onder de ministeries  VWS en Justitie o.a.. Ik hoor u denken: wat heeft Justitie ermee te maken? Op het moment dat er een OTS of UHP aan de orde is valt uw minderjarige kind onder Justitie en uiteraard werkt Justitie niet gratis! 


Heeft uw kind zorg nodig ivm ASS of andere psychiatrische problematiek?

We slaan het traject wijkteam (dat is de eerste stap voor hulp) etc even over (ook niet gespecialiseerde mensen, lange wachttijden en niet oplossingsgericht) en komen direct uit bij IKV en dus bij de Gemeente (die uiteraard ook onder het ministerie valt). Gemakshalve gaan we er even vanuit dat uw kind al een diagnose heeft gekregen van een kinderpsychiater en al een tijd behandelt wordt, er misschien al schooluitval is en uw kind al ernstig gebukt gaat onder eigen gedrag (vriendjes, spelen, school enz) waardoor faalangst, buitensluiting, eenzaamheid en in het ergste geval suïcidaal. Na een traject, wat veel te lang duurt (ouder(s) trekken pas aan de bel als ze echt "op" zijn) en u geschikt wordt bevonden als ouder wordt er een zorgindicatie afgegeven met zorgverleners die een contract hebben met de Gemeente. 


Oplossing en hoe herstructureren?

Het eerste wat moet gebeuren is dat de Jeugdzorg direct wordt weggenomen bij de Gemeente en bij degenen wordt neergelegd die ervoor gestudeerd hebben en geregistreerd staan. Verder moet de Jeugdzorg gaan bestaan uit een team professionals waarvan de kinderpsychiater, kinderarts en behandelaars aan het hoofd staat. Zij kennen de gezinnen het langst, zij weten wat een impact een ziek kind heeft op de rest van het gezin en zij zijn dus prima in staat om de benodigde zorg te indiceren.  Deze zorg moet vervolgens geleverd gaan worden door profs op het gebied van de Jeugdzorg. Dus niet degenen met de meeste praatjes en de mooiste offerte bij de Gemeente maar degenen met aantoonbare kwalificaties, ervaring en geschoolde medewerkers in dienst. Landelijk moet op dezelfde manier gewerkt gaan worden volgens vaste protocollen waardoor het niet meer voorkomt dat een kind in de ene Gemeente meer/minder zorg krijgt of een hogere/lagere indicatie als in de andere Gemeente. 

Het komt nogal eens voor dat er "valse" meldingen worden gedaan bij IKV of AMK. Momenteel wordt daar hard aangewerkt door  http://www.bvikz.nl/ maar ook daarvoor geldt wat ons betreft dat het meldsysteem compleet om gaat. Met het huidige systeem kun je als je een hekel hebt aan je buurvrouw een melding doen en worden ouders al direct beschuldigt van van alles. Waarheidsvinding en transparantie zouden in een onderzoek naar de beschuldigingen bovenaan moeten staan maar de realiteit is dat rapportages vol leugens al zijn opgesteld nog voor er met ouder(s) gesproken is. Tunnelvisie van Jeugdzorgmedewerkers is ook een ernstig probleem tijdens het tot stand komen van deze rapportages.

De focus in de Jeugdzorg moet gaan liggen op omgaan met de problematiek in de thuissituatie ipv een OTS of UHP. Los van dit alles is oplossingsgerichtheid in de thuissituatie ook een stuk goedkoper!

Justitie moet zich bezig houden met kinderen op straf rechterlijk gebied. Die hebben niets te zoeken in het medische of psychiatrische gedeelte bij kinderen en dan nog moet de focus liggen op hulp voor zowel kind als gezin.