Partij voor de Kinderbelangen

#Allekinderentellenmee

Standpunten van de Partij voor de Kinderen:

Een einde maken aan (kinder)armoede

Nationaal zorgfonds

Vernieuwing onderwijs

Afschaffen Schoolplicht

Herziening en herstructurering Jeugdzorg

Kinderpardon voor alle kindervluchtelingen

Directere democratie en zelfbeschikkingsrecht, bindende referenda

Beleid testen op onwenselijke gevolgen voor kinderen

 

Dit willen wij bereiken door:

Belastingverlaging minimum inkomens

Stoppen van de privatisering/marktwerking

Kind gratis mee verzekerd tot 21 jaar

Brillen, beugels en andere hulpmiddelen voor kinderen in het basispakket.

Geen kinderen uitgesloten van onderwijs en sport

Van leenstelsel terug naar basisbeurs

Omvormen van schuldhulp, geen huisuitzettingen of dwangsommen bovenop

Dienstbaarheid overheid aan burgers vergroten

Loket Super-Mama (gemeenteloket, 1e en enige deur waar authenticiteit van elk persoon gewaarborgd blijft. Specifieke, gewenste hulp, met eigenstandig budget en beschermde beroepsgroep)

Langer zwangerschapsverlof en meer mogelijkheden voor vaderschapsverlof

Crèches bij grote bedrijven

Het tegengaan van discriminatie (ook bij zwangerschap) op de arbeidsmarkt

Onderscheidend, persoonlijker onderwijs in stijl, tempo en mogelijkheden

Maximale groep/klasgrootte 22 kinderen

Leerplicht voor de omgeving (ouders, school, gemeente, overheid)

Recht op leren, ontplooiing en ruimte voor het kind

Zicht krijgen op aantallen en problematiek in jeugdzorg

Halvering van het aantal cliënten per hulpverlener

Directe stop uithuisplaatsingen (UHP)

Positie kinderen in (v)echtscheidingen centraal, gedegen feitenonderzoek

Privacy waarborgen, niet oneigenlijk inzetten

Rechtstaat herstructureren (Toetsingsverbod rechter wordt Toetsingsrecht)

Strenge handhaving mensenrechten, kinderrechten

Instellen van een Kinderraad, die gevraagd en ongevraagd adviezen geeft op elk gewenst vlak. (De kinderen die zitting hebben in deze Raad  hebben een diversiteit van leeftijd en achtergrond)

 

Hoe wij dit bekostigen?

Door af te zien van wachtgeld.

Een effectieve, zorgvuldige manier van werken invoeren, waardoor problematiek aan de bron wordt aangepakt. (Voorkomen is goedkoper dan genezen)

                                       

Meer mensen, minder werkdruk, minder uitval bij kinderen, school en werk.