Partij voor de Kinderbelangen

#Allekinderentellenmee

Voorstellen

Yvonne Brinkerink

Mijn naam is Yvonne Brinkerink en heb 2 kinderen. Een zoon van 16 en een dochter van 20.

Ca 12 jaar heb ik gewerkt met kinderen tussen de 4 en 18 jaar met allerlei stoornissen. Van klassiek autisme tot Conduct Disorder. Jarenlang heb ik kinderen opgevangen binnen mijn zorgbedrijven en ik bood daar alles aan wat de kinderen en het gezin waar ze in opgroeiden nodig hadden. Ook de brussen (broertjes en zusjes) werden niet vergeten. Met regelmaat werden er kinderen met een OTS of UHP door het toenmalige BJZ in mijn particuliere crisisopvang geplaatst. Ik ben altijd een groot voorstander geweest van het aanpakken van PGB fraude en heb me daar ook altijd hard voor gemaakt. Helaas was juist ik de eerste in Nederland die werd opgepakt voor PGB fraude. Mijn verhaal hierover is te lezen op:  http://brinkerink.wordpress.com

In 2010 heb ik een boek geschreven: "Moeilijk voor zichzelf en de omgeving". Dit boek wordt nog veel gebruikt in het speciaal onderwijs als leidraad hoe in sommige situaties om te gaan met de problematiek die de verschillende gedragsstoornissen met zich meebrengen.

Al jaren stoor ik me aan het feit dat aan de lopende band de rechten van het kind geschonden worden. Momenteel zijn er ca 16.000 kinderen die niet naar school gaan, zijn er ca 420.000 kinderen die in armoede opgroeien, hebben we kindbruidjes in Nederland, worden er om de haverklap kinderen uitgezet die al jaren in Nederland verblijven of hier zelfs geboren zijn, worden er weer kinderen zonder machtiging in gesloten settingen geplaatst, krijgen de kinderen niet de zorg die ze nodig hebben, worden er gezinnen met kinderen uit huis gezet en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Wat mij verbaasde is dat er allerlei partijen waren maar geen politieke partij die zich echt bezig hield met de belangen en de rechten van het kind. Nu dus wel! Ik heb niet op de universiteit gezeten maar degenen die dat wel hebben gedaan en het land de laatste jaren geregeerd hebben, hebben er een enorme puinhoop van gemaakt, op alle fronten!

Namens mij: Welkom bij de Partij voor de Kinderbelangen.Reinette

Ik ben getrouwd en heb 4 kinderen. Drie jongens van nu 23, 10 en 8 jaar en een dochter van 22 jaar.

Na 21 jaar werken in de detailhandel en horeca, sport en recreatie waarvan 12 jaar als zelfstandig ondernemer, kreeg ik de diagnose van een erfelijke bindweefsel aandoening. (Ehlers Danlos) Daarna volgden meerdere diagnoses al dan niet als gevolg van de EDS waardoor ik als ondernemer arbeidsongeschikt raakte. Ook de jongste 2 kinderen zijn hierdoor in een medische molen belandt vanwege de vele, vaak onverklaarbare, klachten.

Het heeft er toe geleid dat ik voor de jongste een stichting heb opgezet om hem te laten behandelen in Amerika daar de artsen in Nederland het spoor bijster zijn, de verzekering niet vergoedt en de arts in Amerika hem wél een betere levenskwaliteit meent te kunnen geven.

Als voormalig ondernemer in de horeca heb ik niet alleen een flinke dosis mensenkennis opgebouwd maar tevens een rijke ervaring op gedaan op juridisch gebied. Als moeder heb ik de ervaring met betrekking tot mijn eigen kinderen op velerlei medisch gebied. Tevens ben ik op de school van de jongens actief als lees-, overblijf- en bibliotheekmoeder.

Daar ik als kind al tegen medische ‘muren’ op liep en nooit serieus werd genomen wéét ik welk (psychisch) effect dit kan hebben op een (chronisch) ziek kind. Het psyche van een (chronisch)ziek kind is van groot belang voor zijn toekomst, immers, vaak kunnen zij later lichamelijk niet volledig meedraaien in de maatschappij en is een goede geestelijke ontwikkeling van noodzakelijk belang. Nog altijd lopen we tegen de hoge muren (van een ziekenhuis) op, worden onverklaarbare klachten, het liefst op voorhand, ‘tussen de oren’ gedrukt, een uitzondering daar gelaten.

Een kind heeft de toekomst, (ook de onze!). Laten wij er dan samen voor zorgen dat hoge (ziekenhuismuren) deze toekomst niet in de weg staan!

Ik heb Yvonne leren kennen via social media en we hebben een klik op vele fronten. De strijd tegen onrecht, zorg en zorgen met betrekking tot het kind en de rechten van het kind. Ik voel me dan ook vereerd dat ik me voor de Partij van de Kinderbelangen mag inzetten als ervaringsdeskundige voor alle ouders van (chronisch) zieke kinderen.


Jan-Willem Wijtmans

Mijn naam is Jan-Willem Wijtmans en ik ben lijstduwer van Partij voor de Kinderbelangen.
Gezien mijn achtergrond, kennis en interesse zou ik me het liefst bezighouden met jongeren (en hun ouders) die tussen de wal en het schip (dreigen te) vallen binnen het onderwijs en met Passend Onderwijs. Geen enkel kind mag namelijk aan het begin van zijn of haar leven het gevoel krijgen dat hij of zij er niet bij hoort , zeker niet in een beschaafd land als Nederland en zeker niet ten gevolge van de inrichting van ons onderwijssysteem ! Want:
‘Everybody is a genius.
But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.’
Albert Einstein