Partij voor de Kinderbelangen

#Allekinderentellenmee

Partij voor de Kinderbelangen

Verheugd stellen wij u op de hoogte van de geboorte van de eerste politieke partij  in Nederland die zich geheel richt op kinderen. De naam was dus ook snel gevonden.

Al het leven is kwetsbaar, juist in het prille begin. Uitleggen waarom mensen een kindje krijgen hoeven wij niet te doen, maar misschien vraagt u zich wel af waarom wij in 2016 het nodig vonden deze partij op te richten.

Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat partijen en politiek zich veel aan zouden moeten trekken van kinderen, hun rechten en belangen. Zoals de politiek ver van de mensen staat, is de kloof met kinderen nog groter. Hun stem mist niet alleen in het stemhokje, maar ook in de tweede kamer, de wetgeving en het beleid.                   Toch wordt er erg veel beslist wat kinderen direct raakt. Er is bijna geen onderwerp wat niet óók aan de belangen van kinderen komt.

Er zijn woordvoerders op wonen, justitie, economie, onderwijs enzovoort. Met deze geboorte zijn wij een stap verder gegaan, niet één woordvoerder, maar een hele partij!

Het vraagt ervaring om te kunnen denken vanuit het kind en zodoende de belangen te behartigen voor die groep, wiens leven afhankelijk is van ons, volwassenen. Dat kun je niet oplossen en waarborgen door alleen bestuurders en beleidmakers een lijst met kinderrechten regels te geven.

Wij zullen ons inzetten voor het verbeteren van schrijnende, onmenselijke omstandigheden, waarin kinderen soms verkeren. Zoals, misbruik, uitbuiting, verwaarlozing, armoede. Dit zeggen andere partijen natuurlijk ook, maar maken ze daar werkelijk de juiste middelen voor vrij?

Natuurlijk zijn er vele andere onderwerpen die onze aandacht hebben, als het om kinderen gaat, zie onze standpunten.

Luisteren naar mensen welke hebben 'meegemaakt', geeft betere oplossingen dan afgaan op diploma’s. In vele gevallen ook simpel, praktisch en betaalbaar.                 Het is algemeen bekend dat er regels worden opgelegd door mensen die het alleen vanuit de theorie kennen. Alsof zij het beste weten hoe het moet. Vaak is het tegendeel waar. Door te luisteren naar de mensen uit de praktijk, zal voor hen het weer werkbaar worden. Ofschoon wij de partij voor de kinderen zijn, zullen ook volwassenen profiteren van deze aanpak.

Ervaringsdeskundigheid zal bij ons een veel belangrijkere rol innemen. Als je werkelijk in iemands schoenen staat ziet de wereld er immers anders uit. 

Nu kunnen wij niet in andermans schoenen staan, hen serieus nemen wel!